بازی ۴۱۱۴۸ بازی بسیار پرطرفداری است از مهدی فنائی بازی ساز مستقل ایرانی که  اهل زاهدان هستند.با توجه به محبوبیت بازی گفتیم که با سازنده یه گپ داشته باشیم.در ادامه با ما همراه باشید.